Voditeljica: Josipa Marić, mag. forens.
Najave na tel. 021 323 905 ili mfafsplit@gmail.com

Mala škola anatomije

edukativna radionica za učenike nižih razreda osnovne škole

Edukativna i zabavna radionica modeliranja portreta polaznike upoznaje s osnovama anatomije lica i načinom na koji mišići utječu na naš izgled. Za izradu portreta koristit će se plastelin koji će se aplicirati na male 3D printane modele lubanja. Polaznici će biti potaknuti da izraze likovno viđenje lica na svoj jedinstven način.

Trajanje radionice: 90 minuta.

Identifikacija forenzičnom antropologijom

edukativna radionica za učenike viših razreda osnovne i srednje škole

Radionica će se fokusirati na područje forenzične antropologije: razlikovanje ljudskih i životinjskih kostiju, histološke metode i napredne metode analize u forenzičnoj antropologiji. Opisat će se i objasniti metode koje forenzični antropolozi koriste pri analizi ljudskih kosturnih ostataka uključujući procjenu spola, dobi u trenutku smrti i stasa te identifikaciju svih prisutnih traumatskih lezija. Također će se raspravljati o ulozi forenzičnog antropologa unutar sustava sudske medicine.

Trajanje radionice: 90 minuta.

Voditeljica radionica: Josipa Marić, mag. forens.

Termini održavanja radionica

2. studenog 2022.

4. studenog 2022.

9. studenog 2022.

11. studenog 2022.

Rok prijave je do 24 h prije održavanja svake radionice.